Φουσέκης Παναγιώτης

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τομέας: 
Εφαρμοσμένης Οικονομικής
Γραφείο: 
202
Τηλέφωνο: 
2310996435
Βιογραφικό: 
Ώρες Ακρόασης: 
Πέμπτη 10.00 -11.00 Τετάρτη 12:00-14:00