Κατατακτήριες

Μπορείτε να δείτε παρακάτω την ανακοίνωση για τις εξετάσεις κατάταξης πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.