Μεταπτυχιακές

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών :

Επίσης σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του ΑΠΘ αλλά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, λειτουργούν αντίστοιχα τα παρακάτω Διατμηματικά και Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα :

«Πληροφορική & Διοίκηση»στο οποίο συνεργάζεται με το Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ
«Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση», στο οποίο συνεργάζεται με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ
«Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα»   στο οποίο συνεργάζεται με το Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ

"Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση" ,  στο οποίο συνεργάζεται με μια ομάδα Ελληνικών Πανεπιστημίων με επικεφαλής το Παν/μιο Πελλοπονήσου.