ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Οικονομικά λειτουργεί το ακαδ. έτος 2018-19, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες.

Στον παρακάτω ιστότοπο θα βρείτε όλες τις πληροφορίες.

http://mastereconomicsauthen.weebly.com/alphanualphakappaomicroniotanu974sigmaepsiloniotasigmaf.html

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ -MASTER IN ECONOMICS 2018-19

Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων για την εισαγωγή αποφοίτων ΑΕΙ-ΑΤΕΙ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά-Master in Economics.

Η προθεσμία υποβολης των αιτήσεων αρχίζει από την Παρασκευή 11/5/2018 και λήγει τη Δευτέρα 11/6/2018.

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία.