Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Τομέας: Εφαρμοσμένης Οικονομικής
Όνομα Θέση E-mail
Αντωνοπούλου Λίλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια lanton@econ.auth.gr
Δεσλή Ευαγγελία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια desli@econ.auth.gr
Ζαρωτιάδης Γρηγόρης Αναπληρωτής Καθηγητής gzarotia@econ.auth.gr
Θωμαΐδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής nthomaid@econ.auth.gr
Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος Καθηγητής katrak@econ.auth.gr
Κωστοπούλου Στυλιανή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια kostos@econ.auth.gr
Παλαιολόγου Σουζάνα – Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια smp@econ.auth.gr
Παυλίδου Νέλλη-Ελένη Επίκουρη Καθηγήτρια pavlid@econ.auth.gr
Σιδηρόπουλος Μωϋσής Καθηγητής msidiro@econ.auth.gr
Τσαδήρας Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής tsadiras@econ.auth.gr
Τσαλίκη Περσεφόνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ptsaliki@econ.auth.gr
Φουσέκης Παναγιώτης Καθηγητής fousekis@econ.auth.gr
Τομέας: Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Όνομα Θέση E-mail
Βαρσακέλης Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής barsak@econ.auth.gr
Εμμανουηλίδης Χρήστος Αναπληρωτής Καθηγητής cemman@econ.auth.gr
Κυρίτσης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ikyr@econ.auth.gr
Μάρδας Δημήτριος Καθηγητής mardas@econ.auth.gr
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής kpap@econ.auth.gr
Παπαχρήστου Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής gpapahr@econ.auth.gr
Τομέας: Διοίκησης των Επιχειρήσεων
Όνομα Θέση E-mail
Διαμαντίδης Αλέξανδρος Επίκουρος Καθηγητής adiama@econ.auth.gr
Ζηκόπουλος Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής cziko@auth.gr
Κοσμίδου Κυριακή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια kosmid@econ.auth.gr
Κουσενίδης Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής dkous@econ.auth.gr
Μπουτσούκη Χριστίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια chbouts@econ.auth.gr
Παπαδόπουλος Χρυσολέων Καθηγητής hpap@econ.auth.gr
Πετρίδου Ευγενία Καθηγήτρια evpet@econ.auth.gr
Πολυμένης Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής polimenis@auth.gr
Σπαθής Χαράλαμπος Καθηγητής hspathis@econ.auth.gr