Τσαλίκη Περσεφόνη

Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τομέας: 
Εφαρμοσμένης Οικονομικής
Γραφείο: 
201
Τηλέφωνο: 
2310 997156