Δεσλή Ευαγγελία

Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας: 
Εφαρμοσμένης Οικονομικής
Τηλέφωνο: 
2310-996582