Παλαιολόγου Σουζάνα – Μαρία

Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας: 
Εφαρμοσμένης Οικονομικής
Γραφείο: 
113
Τηλέφωνο: 
2310 991177
Βιογραφικό: