Μάρδας Δημήτριος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τομέας: 
Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Γραφείο: 
113
Τηλέφωνο: 
2310 996427