Εμμανουηλίδης Χρήστος

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: 
Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Γραφείο: 
202
Τηλέφωνο: 
2310 996433
Ώρες Ακρόασης: 
Βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια