Παπαδόπουλος Χρυσολέων

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τομέας: 
Διοίκησης των Επιχειρήσεων
Γραφείο: 
220
Τηλέφωνο: 
+30-2310 997466 (Γραφείο στο Τμήμα)