Παπαδόπουλος Χρυσολέων

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τομέας: 
Διοίκησης των Επιχειρήσεων
Γραφείο: 
220
Τηλέφωνο: 
+30-2310 997466 (Γραφείο στο Τμήμα), +30-2310-99.11.81 (Γραφείo στο Μεταπτυχιακό) Fax: +30-2310-9