Πετρίδου Ευγενία

Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τομέας: 
Διοίκησης των Επιχειρήσεων
Γραφείο: 
204
Τηλέφωνο: 
2310 996428