Σπαθής Χαράλαμπος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τομέας: 
Διοίκησης των Επιχειρήσεων
Γραφείο: 
204
Τηλέφωνο: 
2310 996688