Κοσμίδου Κυριακή

Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τομέας: 
Διοίκησης των Επιχειρήσεων
Γραφείο: 
106, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310 996519
Βιογραφικό: