Πολυμένης Βασίλειος

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: 
Διοίκησης των Επιχειρήσεων
Γραφείο: 
115
Τηλέφωνο: 
2310-99.1317