Εκδηλώσεις-Συνέδρια

2ο Διεθνές Συνέδριο Συνεργασίας για το Μέλλον των Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ σε συνεργασία με τη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου USAK από την Τουρκία διοργανώνουν το 2ο Διεθνές Συνέδριο Συνεργασίας για το Μέλλον των Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.

Στόχος του συνεδρίου είναι να συμβάλει στον διεθνή προβληματισμό για τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις και τον ρόλο της εξελισσόμενης ακαδημαϊκής συζήτησης οικονομολόγων, κοινωνιολόγων και διοικητικών επιστημών, ενδυναμώνοντας μεταξύ άλλων τη σχετική επικοινωνία και τη συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων Ακαδημαϊκών.

Παρουσίαση Προγράμματος «Horizon 2020 ERA-Mobilcar» ERA Mobility and Researchers Career Days

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) συμμετέχει στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Horizon 2020 ERA-Mobilcar, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EIE).

Ημερίδα "Επιλέγω Ναυτιλία" στη Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων, οι οποίες αφορούν τη ναυτική και ναυτιλιακή εκπαίδευση, το περιοδικό Ναυτικά Χρονικά και η εκπαιδευτική πρωτοβουλία Isalos.net, προχωρούν στη διοργάνωση της ημερίδας «Επιλέγω Ναυτιλία» στη Θεσσαλονίκη.
 

Σελίδες