Άλλα Μεταπτυχιακά

ΠΜΣ στα "Ψηφιακά Μέσα - Υπολογιστική Νοημοσύνη" του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα "Ψηφιακά Μέσα - Υπολογιστική Νοημοσύνη" του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ
Το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ θα προσφέρει για δεύτερο χρόνο το ΠΜΣ "Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη" την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 μετά την επανίδρυσή σου, ενώ διαθέτει προϊστορία επιτυχούς λειτουργίας για 14 έτη πριν την επανίδρυσή του.

"European Master in Human Rights and Democratisation"

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "European Master in Human Rights and Democratisation", στο οποίο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα εκ των Ιδρυτικών Α.Ε.Ι. του Προγράμματος και το συντονίζον Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Γραμματεία της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ.

ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ. Β’).

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» με τις κατευθύνσεις:

ΠΜΣ "Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς" Παν/μιο Αιγαίου

Δείτε παρακάτω την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2017-18 για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Κατευθύνσεις:

  • Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering)
  • Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)
  • Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

Πρόσκληση ΠΜΣ "Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας"

Ακολουθεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (Master by Research on Financial and Management Engineering) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου .

 

Ανακοίνωση για το ΔΔΠΜΣ "Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση" .

Ανακοινώνεται επαναπροκήρυξη: http://qualedu.web.auth.gr/dpmsoliki/sites/default/files/files/QualEdu_epanaprokirixi_2016-17(1).pdf  δεκατριών (13) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2016-2017 του ΔΠΜΣ "Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση" των Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.