Υποτροφίες

Υποτροφίες, οικονομικές ενισχύσεις, βραβεία σε προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες

Δείτε παρακάτω τις  προσκλήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών απο τα κληροδοτήματα: 

-Κων/νου Τσώπρου

-Γεωργίου Βάρκα

-Δημ. Τσιακμακόπουλου

-Κων/νου Κατσέα

καθώς και τις οικονομικές ενισχύσεις απο δωρεές

-Αφών Κοντίδου

-Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα

-απο κληροδοσία Τ. Τζιβόγλου

 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για την ανακοίνωση της ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών βραβείων, σε παιδιά εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών, που φοίτησαν σε ΑΕΙ της Ελλάδας, το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Σελίδες