Υποτροφίες

Υποτροφίες “GO STYRIA SCHOLARSHIP”

Ανακοίνωση του προγράμματος υποτροφιών “GO STYRIA SCHOLARSHIP”, που απευθύνεται σε μεταπτυχιακές/κούς φοιτήτριες/φοιτητές, υποψήφιες/ ους διδακτόρισες/διδάκτορες και μεταδιδακτορικές/κούς ερευνήτριες/ερευνητές, που θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή της έρευνάς τους στο Πανεπιστήμιο του Graz της Αυστρίας.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στον δικτυακό τόπο:  http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/

Πρόγραμμα υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές και μεταδιδακτορική έρευνα στη Γαλλία - Προκήρυξη 2016

Η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας, θέτει σε λειτουργία ένα νέο Ταμείο κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας το οποίο απαρτίζεται από 2 προγράμματα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνονται σε Έλληνες πτυχιούχους και σε νέους ερευνητές.

Υποτροφίες κινητικότητας φοιτητών απο την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας

Ανακοινώνεται η προκήρυξη εκ μέρους της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας για υποτροφίες κινητικότητας φοιτητών από Πανεπιστήμια της Ε.Ε,  για σπουδές ενός εξαμήνου (χειμερινό εξάμηνο 2017) σε Πανεπιστήμια της Νέας Ζηλανδίας.

Πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τον δικτυακό τόπο: http://www.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-apply/scholarships/501064/1279850/dream-new-scholarship

Σελίδες