Υποτροφίες

Υποτροφίες, οικονομικές ενισχύσεις, βραβεία σε προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες

Δείτε παρακάτω τις  προσκλήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών απο τα κληροδοτήματα: 

-Κων/νου Τσώπρου

-Γεωργίου Βάρκα

-Δημ. Τσιακμακόπουλου

-Κων/νου Κατσέα

καθώς και τις οικονομικές ενισχύσεις απο δωρεές

-Αφών Κοντίδου

-Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα

-απο κληροδοσία Τ. Τζιβόγλου

 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για την ανακοίνωση της ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών βραβείων, σε παιδιά εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών, που φοίτησαν σε ΑΕΙ της Ελλάδας, το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ες ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη υποτρόφων από τα έσοδα κληροδοτημάτων της αμέσου διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορούν

-σε Έλληνες και Ελληνίδες, τη ιθαγένεια ή τη καταγωγή,

-ηλικίας έως 36 ετών και

ΙΚΥ Υποτροφίες Κληροδοτημάτων «Λεωνίδας Νικολαΐδης», «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» και «Φανή Σαριγιάννη».

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προέβη στην ανακοίνωση τριών (3) Προκηρύξεων από τα έσοδα των Κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται «Λεωνίδας Νικολαΐδης», «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» και «Φανή Σαριγιάννη».

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την:

- Προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων υποτροφιών με επιλογή, για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, σε αντικείμενο του τομέα της Ψυχιατρικής/Ψυχικής Υγείας, το έτος 2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».

Υποτροφία για Θερινό Σχολείο του Shanghai International Studies University (SISU)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1923) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τη παροχή υποτροφίας σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή του ΑΠΘ για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο που διοργανώνεται από το

Υποτροφίες κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών από τα έσοδα τους κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη.

Βραβείο Green Talents

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση για το Βραβείο Green Talents,  το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας & Έρευνας.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί το έγγραφο 40741/Κ3/15.3.2019 του ΥΠΠΕΘ, που αφορά σε πρόσκληση νέων ηλικίας έως 20 ετών, για υποβολή πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης ή ευρεσιτεχνίας, από οποιοδήποτε πεδίο επιστημονικής έρευνας, στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2019, έως τις 19 Απριλίου 2019.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (15.5.2019)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών της Γαλλίας προς Ελληνίδες/Έλληνες, που ολοκληρώνουν τώρα ή έχουν ολοκληρώσει, το αργότερο μέχρι πριν δύο έτη, ένα πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (πτυχίο), με μέσο όρο βαθμολογίας ανώτερο ή ίσο του 7,5/10 για

Σελίδες