Φοιτητικά

Εξετάσεις μαθημάτων παλαιοτέρων ετών

Οι εγγεγραμένοι φοιτητές του Τμήματος πρίν απο το 2012 που  δεν βλέπουν στο πρόγραμμα εξετάσεων τα μαθήματα  τα οποία έχουν δηλώσει για να εξεταστούν, παρακαλούνται να  ανατρέξουν στον παρακάτω "πίνακα αντιστοιχίσεων"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ

Πρακτική Άσκηση

Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Η   Α Σ Κ Η Σ Η Ενόψει της έναρξης της Πρακτικής Άσκησης, (που τοποθετείται πιθανά την 01/04/2016) καλούνται σε συνάντηση οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά, τη Δευτέρα 22/02 στις 4μμ στην αίθουσα 2. 

Έναρξη Μαθημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι η έναρξη των  μαθημάτων "Διοικητική Λογιστική" του Στ' εξαμήνου και “Διοικητική Λογιστική – Λογιστική Κόστους” του Η’ εξ. θα γίνει τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016.   Η έναρξη του μαθήματος “Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης” του Η΄εξ. θα γίνει την Τετάρτη 24. 2.

Διδασκαλία μαθημάτων Μακροοικονομική Ι & ΙΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     Ανακοινώνεται ότι ο Καθηγητής κ. Μ. Σιδηρόπουλος, μόνο για την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου, θα διδάξει τα μαθήματα Μακροοικονομική Ι την Τρίτη 16.2.2016 και ώρα 10:00 – 12:00 στο Μεγ. Αμφ. και την Μακροοικονομική ΙΙ την Τρίτη 16. 2. 2016 και ώρα 16:00 – 18:00 στο Μικρό Αμφ. Για το υπόλοιπο εξάμηνο οι ημέρες και οι ώρες ισχύουν σύμφωνα με το πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου.                                             Ο διδάσκων                                         Μ. Σιδηρόπουλος  

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη του μαθήματος Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων θα γίνει την Τρίτη 23/2. Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται κάθε Τρίτη στο αμφ. Α και κάθε Τετάρτη στο αμφ. Β.Το μάθημα θα ξεκινάει στις 8:30 π.μ.Από το γραφείο  της καθηγήτριας κ. Κ.Κοσμίδου

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι το μάθημα "Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών" του Δ' εξαμήνου θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 12:00 – 14:00 και Πέμπτη 14:00 - 16:00 στο Μεγ. Αμφιθέατρο.  Έναρξη του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016.                                                                                                                                                                                                                         Ο διδάσκων                                                                                                   Καθ. Χρ.

Δηλώσεις Μαθημάτων

Καλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016, να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 11.00-13.00 και τις ημερομηνίες από 8/2/2016 μέχρι 12/2/2016 για να ολοκληρώσους την διαδικασία.Η παραπάνω ανακοίνωση δεν αφορά τους φοιτητές από κατατακτήριες και μεταγραφές. Από τη Γραμματεία του Τμάματος 

Σελίδες