ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ"

 Την Τρίτη 10/11, ώρα 18:00 - 22:00, θα γίνει στην Αίθουσα Ι αναπλήρωση του μαθήματος Ανάλυσης Χρονοσειρών που χάθηκε λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Ο Διδάσκων,