ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

Το μάθημα Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/11/2015. Θα γίνει αναπλήρωση την Πέμπτη 19/11/2015 και ώρα 8:00-10:00  στο αμφ. Β και την Παρασκευή 20/11/2015 και ώρα 18:00-20:00 στο αμφ. Β.Από το γραφείο της διδάσκουσας