ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ"

Ανακοινώνεται πως η διδασκαλία  του μαθήματος "Οικονομική Ιστορία" της Παρασκευής, στο σύνολο των φοιτητών (Α-Λ & Μ-Ω), θα πραγματοποιείται πλέον απο τις 13/11/2015 κατά τις ώρες 16:00-18:00 στο Α αμφιθέατρο. Η διδασκαλία των υπολοίπων ημερών (Δευτέρα-Τρίτη) ακολουθεί το αρχικό πρόγραμμα.