ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

Οι εγγεγραμένοι φοιτητές του Τμήματος πρίν απο το 2012 που  δεν βλέπουν στο πρόγραμμα εξετάσεων τα μαθήματα  τα οποία έχουν δηλώσει για να εξεταστούν, παρακαλούνται να  ανατρέξουν στον παρακάτω "πίνακα αντιστοιχίσεων"ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ