ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σήμερα 25 Ιανουαρίου 2016 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της 2ης Προόδου. Στον συγκεντρωτικό πίνακα που ανακοινώθηκε έξω από το γραφείο του κ. Μάρδα (Γραφείο 113) μπορείτε να περνάτε και να βλέπετε την βαθμολογία σας. Θα δείτε ότι υπάρχουν δύο στήλες: Η στήλη με τίτλο "ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΟΔΩΝ (Συν βαθμός εργασίας όποιος/α έχει)" είναι η στήλη όπου εμφανίζεται ο βαθμός σας αφού έχουν προστεθεί και οι δύο βαθμολογίες σας και έχουν διαιρεθεί με τον αριθμό 2 και στις περιπτώσεις που κάποιος/α έχει παρουσιάσει εργασία τότε αφού έχει γίνει ο παραπάνω υπολογισμός τότε απλά προστίθεται ο βαθμός της παρουσίασης.  Σημείωση: Στις περιπτώσεις που η βαθμολογία ξεπερνάει το "10" τότε εμφανίζεται απλά "10". Είναι ο βαθμός που εάν θέλετε μπορείτε να κρατήσετε.  Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις τελικές εξετάσεις τότε θα λάβετε υπόψη σας ΜΟΝΟ την τελευταία στήλη με τίτλο "ΤΟ 30% ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΥΝ ΒΑΘΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ". Σε αυτή τη στήλη εμφανίζεται το 30% της καλύτερης βαθμολογίας σας και θα προστεθεί στην βαθμολογία της τελικής εξέτασης μαζί με την βαθμολογία της εργασίας σας, έαν έχετε παρουσιάσει. Μπορείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο να μας δηλώσετε άμεσα τον επιθυμητό τρόπο βαθμολόγησης σας.  Εκεί θα σας δοθούν δύο επιλογές. Είτε να κρατήσετε τον Μ.Ο. των προόδων σας συν την εργασία εφόσον υπάρχει, είτε το 30% της καλύτερης επίδοσης σας συν την εργασία εφόσον υπάρχει. Πάνω στην ανακοίνωση υπάρχει QR κώδικας για να μπορέσετε επί τόπου να μας ενημερώσετε. (Υπάρχει WIFI σε όλο το κτήριο και είναι το Eduroam. Για να συνδεθείτε θα πρέπει στις ρυθμίσεις του WIFI στο κινητό σας να βρείτε αυτό το δίκτυο και να εισάγετε το username και το password ιδρυματικού λογαριασμού σας.) Για απορίες σχετικά με τους βαθμούς ή το μάθημα μπορείτε να έρθετε την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 στο γραφείο 113 από τις 11 μέχρι και τη 1. Σύνδεσμος για δήλωση επιθυμητού τρόπου βαθμολόγησης: https://goo.gl/L3j012