Αποτελέσματα Μετεγγραφών 2015-2016 (οικονομικά κριτήρια)

Καλούνται οι αιτηθέντες για μετεγγραφή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης των οποίων τα ονόματα βρίσκονται στους ονομαστικούς πίνακες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί από τις 26/1/2016 έως και τις 4/2/2016 και κατα τις ώρες 10:00-11:00.Από τη Γραμματεία του Τμήματος