Ανακοίνωση για το ΔΔΠΜΣ "Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση" .

Ανακοινώνεται επαναπροκήρυξη: http://qualedu.web.auth.gr/dpmsoliki/sites/default/files/files/QualEdu_epanaprokirixi_2016-17(1).pdf  δεκατριών (13) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2016-2017 του ΔΠΜΣ "Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση" των Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους από 22/09/2016 έως και 3/10/2016 στις 24.00. Οι γραπτές εξετάσεις και οι προσωπικές συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 7 Οκτωβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ: http://qualedu.web.auth.gr/dpmsoliki/el