ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή, των οποίων τα στοιχεία έχουν ανακοινωθεί στους πίνακες επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για την κατάθεση των δικαιολογητικών τους, εφόσον  έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία προεγγραφής τους  στο σύστημα register.auth.gr.

Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών, θα γίνεται ταυτόχρονα ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας καθώς και κατάθεση φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου του φοιτητή.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου καθημερινά κατά τις ώρες 11:00-13:00