ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ | 6ο LINDAU NOBEL LAUREATE MEETING IN ECONOMICS