Εξετάσεις στο μάθημα Στατιστική ΙΙ

Λόγω αλλαγής διδάσκοντα στο μάθημα Στατιστική ΙΙ, ανακοινώνεται από τους καθηγητές Κων. Κατρακυλίδη & Ιωαν. Κυρίτση  ότι η ύλη των εξετάσεων περιόδου Φεβρουαρίου 2017, για τους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος, παραμένει η ίδια που διδάχτηκε κατά τα  αμέσως προηγούμενα έτη και επισυνάπτεται εδώ.
Οι εξετάσεις θα γίνουν σε θέματα ανάπτυξης.