Νέα θέση Πρακτικής Άσκησης

Ενημερωθείτε σχετικά με νέα θέση Πρακτικής Ασκησης εκτός ΕΣΠΑ στο σύνδεσμο 

https://www.dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=625