Αναβολή προόδου "Ιστορία Οικονομικών Θεωριών"

Η απαλλακτική πρόοδος του μαθήματος "Ιστορία Οικονομικών Θεωριών" μετατίθεται (καιρού επιτρέποντος και εφ' όσον λειτουργεί το ΑΠΘ) για την  Παρασκευή 13-1-2017 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα 2.