Νέες θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για δυο νέες θέσεις Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ  στους  συνδέσμους:
https://www.dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=632
https://www.dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=633