μάθημα «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα» -Academic Writing in the German language

Βρείτε παρακάτω την αντίστοιχη ανακοίνωση του Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών για το  μάθημα «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα» -Academic Writing in the German language.