Εξέταση του μαθήματος «Οικονομική του Χώρου»

Η προγραμματισμένη για την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 εξέταση του μαθήματος «Οικονομική του Χώρου» η οποία αναβλήθηκε, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 μαζί με την εξέταση του μαθήματος «Τουριστική Ανάπτυξη» στο αμφιθέατρο Α και κατά τις ώρες 17:00-19:00.