ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης αναρτήθηκε ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για το νέο κύκλο Πρακτικής Άσκησης.