Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων για την ορκωμοσία της 22ης Μαρτίου 2017

Καλούνται οι υποψήφιοι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, να καταθέσουν αίτηση για την ορκωμοσία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.

Η αίτηση θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα της τελευταίας υποχρέωσης του φοιτητή και θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της βιβλιοθήκης της Νομικής, ότι δεν υπάρχει εκκρεμότητα από δανεισμό βιβλίων καθώς και από βεβαίωση διαγραφής και παράδοσης δωματίου από την φοιτητική εστία (για όσους διαμένουν σε αυτή).