ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης αναρτήθηκε ο κατάλογος των επιλεγομένων για την περίοδο Απρίλιος - Ιούνιος 2017