ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Παρατείνεται η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές έως τις 10/6/2017.