«Υποτροφίες για τους φοιτητές του Α.Π.Θ. από τις κοινωφελείς περιουσίες του»

Βρείτε παρκάτω Πρόσκληση του Τμήματος Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ.,σχετικά  με τη διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: «Υποτροφίες για τους φοιτητές του Α.Π.Θ. από τις κοινωφελείς περιουσίες του» η οποία αφορά το σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ καθώς και τους αποφοίτους του οι οποίοι ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές – διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.