Υποτροφίες HELMEPA

Δείτε παρακάτω την προκήρυξη της HELMEPA σχετικά με 3 υποτροφίες, ύψους 15.000 Ευρώ έκαστη, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master's), διάρκειας ενός έτους (2017-2018) σε χώρα μέλος της Ε.Ε., αντίστοιχα στους κλάδους:

-των Ναυτιλιακών Σπουδών
-των Περιβαλλοντικών Επιστημών
-της Ναυπηγικής/Θαλάσσιας Μηχανικής & Τεχνολογίας

Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 2 Ιουνίου 2017 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA), στη διεύθυνση: Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη, 17121, με την ένδειξη της συγκεκριμένης υποτροφίας για την οποία υποβάλλονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 93 43 088