Αναβολή μαθήματος "Ελληνική Κεφαλαιαγορά" 12/5/2017

Ανακοινώνεται το παρακάτω μήνυμα αναβολής του μαθήματος "Ελληνική Κεφαλαιαγορά" στις 12/5/2017 απο τον διδάσκοντα του μαθήματος.