ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Για πλήρη ενημέρωση των φοιτητών, λόγω της αλλαγής των διδασκόντων στα μαθήματα της Στατιστικής, η εξεταστέα ύλη αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Δείτε τα σχετικά αρχεία.