Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος "Απόκτηση Ακαδημαικής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού""

Βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πράξη "Απόκτηση Ακαδημαικής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού" για το ακαδημαικό έτος 2017-2018.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 29-8-2017

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/19252?ReturnToPage=1&PageSize=3