Εκλογή Διευθυντή Τομέα Εφαρμοσμένων Οικονομικών

Βρείτε  παρακάτω την προκήρυξη εκλογής Διευθυντή του Τομέα Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθώς και σχετικό ενημερωτικό έγγραφο.