Εκλογή Διευθυντή Τομέα Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Βρείτε  παρακάτω την προκήρυξη εκλογής Διευθυντή του Τομέα Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθώς και σχετικό ενημερωτικό έγγραφο.