Πίνακας επιλαχόντων του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/-τριων, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) ακαδ. ετους 2016-17.

Στα συννημένα αρχεία θα βρείτε την ανακοίνωση του ΙΚΥ και τον πίνακα με τα ονόματα των επιλαχόντων φοιτητών /τριων, όπως προβλέπεται, σύμφωνα με την αρ. πρωτ, 3819/6-4-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.