Νέα Θέση Πρακτικής Άσκησης Εκτός ΕΣΠΑ: Φορέας Υποδοχής «AMD Telecom»

Νέα Θέση Πρακτικής Άσκησης Εκτός ΕΣΠΑ:  Φορέας Υποδοχής «AMD Telecom»

 

 

Ο Φορέας Υποδοχής «AMD Telecom», που εδρεύει στη Λητή Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να απασχολήσει 1 προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ. για Πρακτική Άσκηση με έναρξη από τον Οκτώβριο του 2017 και για έξι μήνες, και μικτή μηνιαία αμοιβή  403,22 € (καθαρή μηνιαία αμοιβή: 393,11 € + μηναία ασφάλιση: 10,11 €).  Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν έως τις 15/10/2017 αίτηση, αναλυτική βαθμολογία και CV στο email: praktiki@auth.gr .

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε επίσης στο

http://www.econ.auth.gr/el/econ/4132

 

ή στο https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=724