ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Καλούνται οι υποψήφιοι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, να καταθέσουν αίτηση για την ορκωμοσία που θα πραγματοποιηθεί την Τριτη 7 Νοεμβρίου  2017, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017.

Η αίτηση θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα της τελευταίας υποχρέωσης του φοιτητή και θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της βιβλιοθήκης της Νομικής, ότι δεν υπάρχει εκκρεμότητα από δανεισμό βιβλίων καθώς και από βεβαίωση διαγραφής και παράδοσης δωματίου από την φοιτητική εστία (για όσους διαμένουν σε αυτή).

Η κατάθεση της αίτησης ορκομωσίας (το εντυπο της οποίας υπάρχει στην Ιστοσελίδα του Τμήματος) μπορεί να κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως είτε μεσω fax (2310 995250)  ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@econ.auth.gr)