ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Δείτε στα παρακάτω αρχεία τα αποτελέσματα ψηφοφορίας της 9-10-2017 για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος